Dormer Pramets inriktning är att förse kunderna med verktyg som har ett så brett användningsområde som möjligt.

Ett typiskt exempel på detta är företagets solida fräsprogram där man finner verktyg för alla de vanligaste fräsoperationerna, t ex spårfräsning, valsfräsning, planfräsning, rampning och kopierfräsning i en mängd olika materialtyper.

S800- och S900-familjerna i Dormers program har i många år varit pålitliga och konkurrenskraftiga alternativ för allmänna fräsapplikationer. Fräs-serierna finns med olika skaftutföranden, spårformer och beläggningar, liksom en mängd skärlängdsalternativ.

Båda sorterna har hörnfaser och modifierade ändskärsgeometrier för ett brett användningsområde och material.

Dormer har nyligen adderat mer än 40 nya solida frästyper till sitt produktprogram. Tack vare detta täcker man in ytterligare tillämpningsområden såsom grovfräsning, superfin fräsning, djupfräsning, samt även fräsar för specifika material.

S2XX och S7XX-familjerna utgör en stor del av det nya hårdmetallprogrammet.

Dormers S7XX-program utökar multi-materialfräsarna, medan S2XX-serien vidgar utbudet av fräsar för svårbearbetade material.

Bland S7XX-fräsarna finns t ex frästyper med differentialdelade skär som valmöjlighet, vilka förmår avverka klart mycket effektivare utan störande vibrationer och oljud.

Fräsprogrammet erbjuder ett stort antal diametrar, från korta till extralånga skärlängder, olika spårantal, hörnradier och fullradier, spåndelande och släta samt diverse slitstarka beläggningar.

Dormer har dessutom nyligen introducerat de nya S713 och S716. De här fräsarna har, liksom S710, raka hörn, det vill säga utan fas. Fräsarna är tre- respektive fyrskäriga och är användbara för både grov- och finfräsning.

S2XX-familjen har alla fördelar som S7XX-familjen har plus att de även finns med olika typer av midja för att kunna räcka in längre vid djupfräsning. Dessutom finns flerskäriga fräsar för finfräsning i höghållfasta stål och andra svårbearbetade material.