Nu byter Coor Industrial Services namn till Jernbro. Företaget är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice.

Det finns två saker som utmärker Jernbro. Dels att bolaget har ett brett erbjudande och en kompetens som får svensk industri att snurra snabbare. Dels att bolaget satsar mycket lokalt och skapar växtkraft på de orter verksamheten finns.

– Bolagets målsättning är att orten ska växa och utvecklas lokalt med Jernbro. Därför satsar vi lokalt, berättar VD Bengt Håkansson. Många av oss på Jernbro bor lokalt på orterna. Därför värnar vi om bygdens växtkraft och strävar efter att utveckla affärsrelationen med företagen på orten. På så sätt säkrar vi kompetensen i våra kunders närområde.

Det nya namnet, som, presenterades på Underhållsmässan i Göteborg den 8 mars, innebär att företaget kan bli ännu tydligare på marknaden.

– Inom Jernbro finns en svårslagen kompetens, säger Bengt Håkansson, som gör att vi kan hjälpa industrin att utveckla både deras underhåll och produktionsanläggningar. Målet är att förbättra produktiviteten och samtidigt minska totalkostnaden.

Jernbro finns idag på 20 orter i Sverige. Närheten medför att kompetensen finns på orten och att bolaget snabbt kan tillhandahålla rätt resurser vid rätt tidpunkt. Närhet gör också att Jernbro lär känna kundens processer och utmaningar.