Motion plastics-specialisten igus har utökat sitt sortiment för 3D-utskrift ytterligare och presenterar nu det första SLS-materialet. Med selektiv lasersintring kan kunderna direkt tillverka specialkomponenter och prototyper för rörliga tillämpningar med den hållfasthet de är vana vid från iglidur-material. Därmed går det att skapa komponenter med mycket komplexa former och hög precision. Dessutom är nötningsbeständigheten minst tre gånger högre än andra SLS-material.

Temat 3D-utskrift är hett just nu och används inte längre bara av fixare för egentillverkade projekt. 3D-utskrivna komponenter används redan som standard inom industrin. Det är för att kunna erbjuda dem som använder tekniken ett ökat produktutbud som motion plastics-specialisten igus presenterar sitt första SLS-material iglidur I3-PL. Vid sidan av de fyra Tribo-filamenten för FDM-metoden finns även det nya Tribo-pulvret med liknande slitagebeständighet. ”Inom 3D-utskrift är lasersintring är känt för att ha en mycket högre precision jämfört med FDM–metoden inom”, förklarar Tom Krause, ansvarig produktchef igus. ”En annan fördel med vårt nya material är att komponenterna dessutom får en mycket högre fasthet när de skrivs ut med SLS-metoden.” Vid lasersintring behövs inga stödkonstruktioner eftersom det lösa pulvret, som inte smälts av lasern, fungerar som stödmaterial. Det gör att det krävs mindre efterarbete på komponenterna, de tillverkade delarna kan användas direkt. I testlabbet hos igus har glidlager av det nya materialet redan jämförts med hittills tillgängliga material för selektiv lasersintring. Komponenterna var minst tre gånger mer nötningsbeständiga än de material de jämfördes med, både vid sväng- och rotationsrörelser och vid linjära rörelser. Under den pågående betafasen testas komponenter som utsätts för kraftigt slitage i våra kunders tillämpningar. Dessutom letar vi efter andra intressanta tillämpningar för SLS-utskrift av tribo-optimerade komponenter.

Utksrivna komponenter på begäran

Den som inte har en 3D-skrivare kan ändå använda tekniken, till exempel för prototyper eller specialkomponenter i små serier, för igus erbjuder småskalig 3D-utskrift i materialen iglidur I180-PF, iglidur I180-PF-BL, iglidur I170-PF och iglidur J260-PF. Vi planerar även att erbjuda utskrifter med det nya SLS-materialet iglidur I3-PL. Kunden får sina komponenter utskrivna och levererade på kort tid. Vi kan endast använda CAD-modeller som utskriftsdata för utskrift av komponenter. Priset och leveranstiden varierar beroende på hur komplexa komponenterna är. Målet är att leverera från och med 24 timmar.

3D-PM5115-3PM5115-2bPM5115-2a