I föregående nummer av Aktuell Produktion berättade vi om Uddeholms bitvis dramatiska historia som ståltillverkare och om den framtidstro som idag råder i bolaget. Nu fortsätter vi berättelsen med att titta närmare på några av de investeringar som gjorts under de senare åren.