Nyli metrology AB i Uddevalla, har levererat ett totalsystem för tekniks renhet till Bosch Rexroth Mellansel AB

I slutet på 2015 levererade Nyli Metrology totalsystemet som består av ett spolskåp CCB med analyssystem innehållande mikroskop och analysmjukvara Particle View 4 .

Beslutet som Bosch Rexroth AB tagit i att investera i ett totalsystem innebär en kvalitetssäkring av tillverkade produkter vilket kort innebär att man får tillgång till analysunderlag som möjliggör att tillverkningsprocessen avskiljer partiklar som kan riskera funktionsavvikelse i slutprodukt.

Hur går processen till ?

Processen för att mäta teknisk renhet sker i två steg. Steg 1 PARTIKELEXTRAKTION och Steg 2 PARTIKELANALYS.

Den vanligaste metoden för extraktion, är att använda ett EXTRAKTIONSSKÅP som har en miljö och teknisk utformning som säkerställer att extraktionsprocessen (spolning) kan utföras enligt angiven standard.

Extraktionsskåp

Extraktionsskåp (spolskåp) finns i två utförande CCB-S och CCB-XL, samtliga skåp är i ergonomiskt utförande med höj och sänkbar överdel för anpassning till operatör. CCB-S är ett standardskåp m plc-enhet m bildskärm för styrning av parametrar som spolvolym, tryck mm.

Skåpet är anpassat både för alkalisk vätska som solvent vid spolning av ytor. CCB-XL är ett skåp som tillverkas enligt kundens önskemål vad gäller objekt kundanpassat för att klara spolning av specifik detalj. I övrigt är det utrustat som ett standardskåp.

Analyssystem ParticleView

Analyssystem är uppbyggt av högkvalitativa hårdvarukomponenter i kombination med det egenutvecklade analysverktyget ParticleView. Analyssystemet möjliggör att okulärt räkna och storleks bestämma partiklar.

Analysverktyget ParticleView uppgraderas ständigt för att möta gällande standarder och kundspecifika behov och krav.