Igus har utvecklat det nya glidlagermaterialet iglidur AB speciellt för medicin- och laboratorieteknik. Antibakteriella glidlager av det här materialet hjälper till att minska förekomsten av bakterier. Samtidigt är glidlager av iglidur AB (precis som alla andra iglidur-material) smörjnings- och underhållsfria.

Smörjningsfritt, mediebeständigt, omagnetiskt, korrosionsfritt – detta är avgörande kriterier för komponenter i medicinteknik. Det finns många olika användningsområden för produkter i rörelse i den här branschen, från Pick&Place-anläggningar i laboratorier till lager i patientbritsar. Antibakteriella komponenter blir allt viktigare för apparater och maskiner. Det är därför som motion plastics-specialisten igus har utvecklat det nya materialet iglidur AB för antibakteriella glidlager, som presenteras för branschen på Compamed. Enligt mätningen av antimikrobiell effekt enligt ISO 22196:2011 (Mätning av antibakteriell aktivitet på plastytor och andra ickeporösa ytor) bidrar glidlager av det nya materialet till att minska bakteriebelastningen på användaren eller patienten. Precis som alla andra produkter från igus klarar sig iglidur AB-glidlager utan extra smörjmedel. I, förklarar Ulf Hottung, branschansvarig för medicinteknik hos igus. ”För det första finns det ingen risk för kontaminering från olja eller fett. För det andra kan maskinerna och apparaterna rengöras utan risk för att smörjmedlet tvättas bort.”

Antibakteriella glidlager direkt från lagret

För rengöringen av maskiner eller apparater i framförallt medicinteknik är det viktigt att komponenterna är mediebeständiga. De nya iglidur AB-glidlagren har en bra kemikaliebeständighet, vilket gör att kontakt med aggressiva rengöringsmedel inte är något problem. Glidlagren av det nya materialet finns redan i sex olika dimensioner med en invändig diameter på mellan sex och 20 mm och kan därmed levereras direkt från lagret. Glidlager av iglidur AB klarar av konstanta temperaturer på -40 till +70 grader Celsius.