Större program av standard Mikroverktyg,i den omfattande katalogen har ytterligare nya standardprodukter för mikroborrning och mikrofräsning tillkommit. Till den aktuella kompletteringen hör bl.a. micro djuphålsborr med en speciellt hård och glatt Mi-Nova beläggning från diameter 0,2 till 1,5 mm i intervaller om 0,05 mm. Dessa verktyg är lämpliga för borrdjup från 20, 40, 60 t.o.m 80xD.

De aktuella verktygen lämpar sig för kvalificerade stålmaterial.

Hårdmetall-Mikrofräsar med ett, två, tre och 4 skär finns numera från 0,1 till 3 mm diameter i intervaller om 0,1 mm. Beprövade centrerborr i solid hårdmetall med en ny TiAlSiN-beläggning finns också upptagna i den nya katalogen.

För speciell noggrann centrering och fasning finns borrvarianter från 0,5 mm diameter med 60, 90, 123 och 142° spetsvinkel.

En stor fördel med den nya katalogen är de utförliga förklaringar som beskriver hur verktygen ska användas, vilket tillsammans med detaljerade skärdata-tabeller för samtliga produktgrupper, förenklar valet av en passande verktygs- och materialkombination.

Totalt fokuserar Sphinx Werkzeuge AG på att hädanefter satsa ännu mera på ett program av små precisionsborr och fräsverktyg för svårbearbetade material.