Det finns nog ingen som väljer att montera in sin gamla bilkassettbandspelare i sin fabriksnya bil idag, och det är nog väldigt få som associerar ordet kommunicera till en skrivmaskin med färgband. Men det finns verkstäder i landet där man fortfarande använder ålderdomlig programvara till världens kraftfullaste laserskärmaskiner. Varför är det så? Och hur går det för de som uppgraderat?