Förvärvet innebär att KmK Instrument kan erbjuda ett brett sortiment och snabba leveranser av tolkar och handmätdon.

KmK instrument fortsätter sin satsning inom affärsområdet mätteknik. Anskaffningen av lagerpartiet passar väl in i strategin att erbjuda en attraktiv inköpsplats, ett ”Best of Brands”, där man samlar ett brett sortiment av de bästa produkterna inom respektive segment från de ledande tillverkarna i Europa.

KmK förvärvar nu ett befintligt lager från en handmätdon-verksamhet, där man valt att avsluta sina externa agenturer och fokuserar på egna produkter inom handmätdon.

Lagret består av kvalitetsprodukter så som håltolkar, inställningsringar, gängtolkar, gängringar, hålindikatorer, skänkelmätklockor, mätklockor, givare, skjutmått och mikrometrar från välkända fabrikat som Sylvac, Käfer, Kroeplin, Schwenk, IBR, Metem och Unimeter.

Med ett utvidgat mätdonslager kan KmK Instrument erbjuda de bästa mätinstrumenten och mätdonen till attraktiva priser med hög leveranssäkerhet.

För mer information, vänligen kontakta

vVD Per-Håkan KalbhennKmK Instrument

021-15 01 60

epost ph.kalbhenn@kmk-instrument.se