Sigarth AB är ett företag i hjärtat av Gnosjöregionen. Denna region har den största koncentrationen av små och medelstora tillverkningsföretag i norra Europa. Den speciella infrastrukturen i området ger stora fördelar, främst i fråga om inköp och transporter.

Sigarth och speciellt varumärket MONCLAC är välkänt i radiatorbranschen, framförallt för deras tidsbesparande och stabila upphängningssystem för radiatorer. De utvecklar och tillverkar även andra tillbehör för värme- och ventilationssystem.

Sigarths kunniga och lojala personal är företagets största resurs, och de tycker det är av avgörande betydelse att ställa modernast tänkbara utrustning till medarbetarnas förfogande. Allt för att öka konkurrenskraften och bibehålla lönsamheten.

Sigarth har, genom åren, investerat i ett flertal maskiner från Dimeco i form av valsmatarverk, riktverk och avhasplar och nu var det alltså dags igen!

Den här gången är det tre stycken valsmatarverk och två riktverk som investerats, för att bland annat ersätta ett par trotjänare i sina befintliga produktionslinjer.

Matarverken från Dimeco är bestyckade med ett styrsystem från Bosch-Rexroth kallat Optimaster och som innehåller porgramhantering, kammar och verktygskontroller.

Dimeco är en fransk leverantör av bandmatningsutrustning och en av världens ledande tillverkare på området. De har ett brett program och är kända för sin kvalitet och driftsäkerhet.