Elmia_SubSom vanligt under Elmia Subcontractors öppningsdag presenterades branschföreningarnas barometrar för framtiden. Både Fordonskomponentgruppen, FKG, och Svensk Industriförening, Sinf, vittnar om mycket positiva tongångar bland sina medlemsföretag.

 

Drygt hälften (54 procent) av de svenska fordonsleverantörerna bedömer att omsättningen kommer att öka 2016, visar FKG:s barometer Vägvisaren.

 

– Vi ser ett väldigt positivt 2016 över lag, även om det är ett fortsatt tufft läge för vissa. Vi är inte riktigt tillbaka än, men börjar närma oss de nivåer som vi låg på innan krisen 2008, säger Roger Berggren, styrelseledamot FKG samt vd och koncernchef Leax Group.

 

Sverige (51 procent) och EU (27 procent) är alltjämt fordonsleverantörernas viktigaste marknader, men Asien och Nordamerika ökar stadigt. Och det är viktigt att titta utanför gränsen, menar Roger Berggren.

 

– Man kan ha Sverige som bas, men internationalisering är jätteviktigt för att vara konkurrenskraftig framöver. Det är nu när det går lite bättre som man ska passa på att satsa och till exempel bredda sig till nya marknader, säger han.

 

Även Sinfs Underleverantörsbarometer visar mycket positiva siffror. 71 procent av underleverantörerna tror på en högre omsättning 2016, jämfört med 63 procent inför 2015. ­– Även i innevarande kvartal ser det ljusare ut. Vi märker helt klart en mycket starkare tilltro på framtiden, säger Anders Ekdahl, vd Sinf.

 

Enligt Sinf bedömer också fler att produktion kommer att flyttas tillbaka till Sverige, än att den flyttas ut. (26 procent till Sverige och 16 procent ut ur landet.) Av de som upplever att produktionen flyttas hem anger 52 procent kvalitet som skäl.

 

– Vi kan fortfarande se en liten tvekan, att man inte vågar satsa fullt ut när man inte vet hur framtiden ser ut. Den politiska instabiliteten känns av i industrin, men vi är duktiga på kvalitet i Sverige, ett duktigt industriland, säger Anders Ekdahl.