Emo_milano_3

Flödet av banbrytande produktnyheter kan lugna sig ibland, som fallet var på årets EMO i Milano. Årets nyheter uppmärksammar vi i bild i detta och nästa nummer. Men i den här artikeln lägger vi tonvikten på relationen mellan leverantör och kund, ett budskap som marknadsfördes genomgående i mässans hallar.