Produktivitetspriset2015_Swepart_All_jpg_cropUnder Axxos Användardag 2015 fick SwePart Transmission AB ta emot priset för årets bästa produktivitetsförbättring. Förutom äran fick SwePart ta emot ett presentkort värt 10 000 kronor.

 

SwePart Transmission AB tillverkar kundspecifika växellådor, precisionstillverkade kugghjul och andra transmissionsdetaljer för industri och fordon. SwePart har två produktionsanläggningar baserade i Liatorp samt i Sibbhult.

 

Juryns motivering:

SwePart Transmisson AB har arbetat målmedvetet med Axxos OEE i sitt förbättringsarbete i två anläggningar sedan 2006 respektive 2011. I Liatorp som har arbetat längst har de ställt om produktionen till kortare serier med mer än dubbelt så många omställningar. SwePart har ändå lyckats höja sitt centrala nyckeltal REE, OEE exklusive personalbrist, med 38%. I Sibbhult har REE ökat med 69%. I vissa av de ca 60 maskinerna som följs upp med Axxos OEE har utnyttjandegraden ökat från 30% till 70%, en ökning som innebär en produktionsvinst på upp emot 3 miljoner per maskin och år.

 

SwePart arbetar strukturerat med sitt förbättringsarbete och använder Axxos OEE som grund för arbetet. De har gjort en väsentlig ökning av sin omsättning utan att öka personalstyrkan i motsvarande grad. SwePart har samtidigt ställt om anläggningen i Liatorp och stora delar av anläggningen i Sibbhult från 5-skift till 3-skift. SwePart visar genom sitt arbete värdet av att följa upp produktionen över tid och hur man använder informationen för att åstadkomma ständiga förbättringar.

 

Jämn kamp

Priset delades ut efter en jämn kamp mellan tre företag som alla visar prov på välorganiserat, framgångsrikt förbättringsarbete och som är bra förebilder i användningen av Axxos OEE. De andra nominerade företagen var: