SHSSCHUNK lanserar SHS snabbväxlingssystem för manuellt manövrerade verktygsväxlare till robotar eller andra applikationer. Låsmekanismen är mycket liten och kompakt eftersom låsreglaget för verktygsväxling endast behöver föras framåt och inte vridas. SHS har ge-nomföringar för luft, vakuum och andra signaler, anslutning kan ske både axiellt och radi-ellt. Detta innebär fler möjligheter i alla applikationer.

 

Utöver det ger ett högt luftflöde stora användningsmöjligheter. Specialformade tätningar säkerställer att systemet är myck-et tätt och att det också kan användas för vakuum. Som tillval kan SCHUNK SHS utrustas med en inbyggd sensor för detektering av verktyg samt för säkerställd låsning. SCHUNKs elektriska genomföringar kan anslutas till modulerna med hjälp av en standardfläns för signaldragning. Det rostfria manuella växlingssystemet finns i sex storlekar (40 till 125) med 4 till 12 luftgenomföringar. Dess hålbild passar ISO-flänsar, vilket underlättar monte-ring på robotarmar. Repeternoggrannheten är <0,02 mm. Denna serie är en ett nytt till-skott i SCHUNKs sortiment för verktygsväxling. Modulerna för automatiska snabbväxlings-system omfattar 22 storlekar som täcker laster mellan 1,4 och 4 080 kg och finns i 2 000 versioner.