Sandvik-3225_and_3210Sandvik Coromant har introducerat två nya sorter för bearbetning av gjutjärn. GC3225 och GC3210 utgör ett nytt skärsortsprogram som omfattar all svarvning i gjutjärn – både för grått och nodulärt gjutjärn.

 

GC3225 är förstavalet bland Sandvik Coromants sorter för svarvning i gjutjärn. Den är framtagen för att ge säker och problemfri bearbetning även under verkligt svåra förhållanden.

 

GC3210 är en sort med högt motstånd mot fasförslitning som är lämplig för svarvning i alla typer av gjutjärn, vid goda till medelgoda bearbetningsförhållanden. Den förbättrar tillförlitligheten och produktiviteten vid intermittenta skärförlopp, höga skärhastigheter, våt och torr bearbetning, bearbetade ytor och lätt gjuthud.

 

För att ge sorterna den eggsäkerhet och slitstyrka som krävs för att optimera funktionen har GC3225 och GC3210 en CVD-beläggning kombinerad med ett finkornigt hårt substrat. Dessutom har deras innovativa konstruktion mikrogeometrier för att underlätta lättskärande bearbetning, vilket sänker skärkrafterna och förbättrar skärlivslängden.

 

Resultaten från tester utförda hos kunder har gett fantastiska resultat. GC3225 har mer kvar att ge när andra skär når slutet av sin livslängd. Genom att använda skäret vid bearbetning av nodulärt gjutjärn gick det att öka skärlivslängden med 70 % jämfört med en konkurrents sort. GC3210 har uppvisat enastående resultat vid tester av bearbetning av differentialkåpor. Efter byte till GC3210 i stället för konkurrentens sort gick det att öka skärlivslängden med 38 %.