SMC-Quick-ReleaseSMC möter behoven av kortare tid för produktionsstopp. Med nya Quick release går det snabbt att byta sugkoppar – helt utan verktyg!

 

Sugkoppar är utsatta för högt slitage och byts ofta ut vid planerade produktionsstopp eller i värsta fall under drift. SMC är nu ensamma om att ha tagit fram en lösning med snabbinfästning som gör det möjligt att byta sugkopparna på några sekunder. Snabbinfästningen i kombination med den nya konstruktionen av sugkoppens kontaktyta kan minska kostnaderna för produktionsbortfall markant.

 

Sugkoppen är försedd med en infästning som inte kräver verktyg för att snabbt kunna byta ut koppen oavsett vilken dimension som används. Med ett enkelt snäpp är sugkoppen borta och en ny kan lika enkelt sättas dit. Quick Release kallas funktionen och är en option som väljs vid beställning.

 

”Quick release tillför marknaden kortare underhållstider vilket för de allra flesta innebär pengar att spara, säger Fredrik Edholm Produktchef för Pneumatik på SMC.”.

 

SMCs nya vakuumprogram erbjuder ett komplett sortiment under eget tak. SMC Sveriges huvudkontor och lager finns i Stockholm, men lokalkontor och återförsäljare finns i alla delar av landet.

 

För mer information kontakta Fredrik Edholm, 0708-60 20 65 / fred@smc.nu