GKNGKN Driveline är en av världens största systemleverantörer för drivsystem. I Köping tillverkas vinkelväxlar och slutväxlar, men även komponenter till AWD-system samt chassidetaljer.

GKN har kommit långt i sitt förbättringsarbete. Axxos OEE finns idag installerat på drygt 110 bearbetningsmaskiner i fabriken Med hjälp av Axxos OEE kartlägger GKN information som maskiners stopptid, stopporsaker, artikelrelaterade problem, antal producerade enheter, cykeltider, MTBF, MTTR, etc.

Genom åren har det gjorts fantastiska förbättringar av OEE-värdet som idag ligger på ca 77%. I metallindustrin är det världsklass. OEE-förbättringen betyder att ca 50 000 drifttimmar tillgängliggjorts per år. Omräknat i pengar handlar det om mångmiljonbelopp.

Idag är det en självklarhet för alla medarbetare att mäta och arbeta med ständiga förbättringar. Fakta från Axxos OEE används av många funktioner i den dagliga styrningen. Hur det går i fabriken visas i realtid på TV-skärmar med hjälp av Axxos Visualize.

Roger Eriksson, förbättringsledare på GKN berättar om Axxos OEE:

– Från början av 2013 låg vi på tak värdet 68%, tills idag när vi ligger på 76-77% i snitt per vecka. Vårt mål var 77% och nu satsar vi att nå 80%.

– I dag ser alla AXXOS från ledning och ner till golvet, vi har fått en ledning som ställer krav hela vägen ner till golvet.

GKN har med hjälp av Axxos OEE:

• Ökat produktiviteten per anställd med ca 35 %

• Ökat OEE-värdet från 68 % till 77 % sedan 2013

• Fått kontroll på maskinernas cykeltider

• Skapat ett förbättringscenter mitt i fabriken med aktuell information om respektive tillverkningsavdelning.