SamarbeteSandvik Coromant och Hanna Tools ingår ett partnerskap för att gemensamt stärka erbjudandet till den globala fordonsindustrin. Samarbetet inleddes förra året och ett globalt samarbetsavtal har nu undertecknats.

 

Genom partnerskapet med Hanna Tools avser Sandvik Coromant att vidareutveckla och stärka den globala verksamheten inom fordonssegmentet. Det pågående samarbetet mellan Sandvik Coromant och Hanna Tools, främst i Brasilien har varit ömsesidigt fördelaktiga genom introduktioner av Hanna Tools portfölj till en bredare kundbas samtidigt som Sandvik Coromant har fått ett mer komplett kunderbjudande inom fordonssegmentet.

 

Målet är att fortsätta att utveckla och erbjuda världsledande tekniska lösningar till fordonsindustrin främst för bearbetning av aluminium och gjutjärn. Båda parter är idag aktiva och erbjuder specifika lösningar för bearbetning, lösningar som kännetecknas av avancerade tekniska precisionsverktyg och kräver särskild spetskompetens.

 

Hanna Tools unika lösningar tillsammans med Sandvik Coromants globala närvaron ger ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande riktat till kunder och maskintillverkare. Den kombinerade ingenjörskompetensen, de innovativa lösningarna och den nya tekniken ger oss möjlighet att utnyttja och förbättra vårt erbjudande till den globala fordonsindustrin.

 

”Det befintliga samarbetet mellan Sandvik Coromant och Hanna Tools har lett till nya affärsmöjligheter, och med detta samarbete har vi för avsikt att ytterligare utveckla och stärka den globala verksamheten inom fordonssegmentet ,” säger Klas Forsström, VD för Sandvik Coromant.

 

”Utvidgningen av samarbetet med Sandvik Coromant gör Hanna Tools för att utveckla vårt varumärke och lyfta våra produkter på en global arena, dessutom får vi tillgång till den senaste teknologin och produktveckling,” säger Eduardo Hanna, VD för Hanna Tools.