AxxosAxxos Industrisystem AB (Axxos) har haft ett mycket starkt första kvartal 2015 och ökade omsättningen med 64% jämfört med samma period föregående år.

 

Tillväxten sker med god lönsamhet. Under Q1 har Axxos slutit avtal med 20 nya kunder för produktionsuppföljningssystemet Axxos OEE och räknar idag in över 260 företag i 20 länder bland sina kunder.

 

Det starka första kvartalet följer på ett bra helår 2014 med en tillväxt på 29% jämfört med föregående år.

 

Framgångarna leder till förstärkningar på personalsidan. Axxos har redan rekryterat 5 nya medarbetare under kvartalet och planerar ytterligare rekryteringar under 2015. Totalt räknar Axxos med att ha närmare 50 medarbetare innan årets slut. Under Q1 öppnade Axxos ett nytt kontor i Strängnäs för att kunna ge ännu bättre stöd till sina kunder i Mellansverige.

 

– Den starka utvecklingen beror delvis på ett allt större intresse hos industriföretag att följa upp sin produktion och arbeta med ett strukturerat förbättringsarbete, men den största anledningen till tillväxten är det stora förtroendet som Axxos har byggt upp hos såväl svenska som utländska kunder, säger Claes Gunnarsson, CEO Axxos Industrisystem.

 

– Att vi fortsatt tar marknadsandelar ser jag som ett kvitto på att Axxos levererar det kunderna vill ha. Vi är idag Skandinaviens klart största leverantör av OEE-system, fortsätter Claes Gunnarsson.