Fameco Group AB i Skillingaryd har investerat i en avgradningsmaskin ur Costas MD serie.

Fameco är en betydande underleverantör inom såväl fordonsindustrin som anläggningsmaskiner och konventionella detaljer till övrig industri.

”Anledningen till att vi valde en Costa MD 4 var att det var den bästa lösningen på grund maskinens höga flexibilitet och genom sitt sätt bearbeta detaljerna samt att det är den mest kostnadseffektiva lösningen att producera våra detaljer.” säger Mats Elmgren på Fameco.

”Detaljerna som bearbetas är från större detaljer upp mot 1 meter i längd ner till visitkortsstorlek och kanske 0,6mm tjocklek upp till 20mm tjockt material”.

”Costa använder sig av ett standard slipband på 2 meterslängd och hela frammatningsbandets bredd, samt standard slipborstar”, avslutar Mats Elmgren på Fameco.

För mer information besök www.fameco.se