Thisab

Den så kallade Plåtbyn i Torshälla har sedan länge varit ett nav för delar av verkstadsföretagen i trakten kring Eskilstuna. Här träffar vi THISAB som är underleverantör till verkstadsindustrin med tillverkning av svetsade plåtkonstruktioner. Det är ett framgångsrikt företag med ett extra ess i ärmen.