Gibbscam

 

29e januari, 2015 – Gibbs and Associates, utvecklare av GibbsCAM® för programmering av CNC maskiner meddelar att man nu levererat mer än 1500 maskinanpassningar (postprocessorer) för maskiner av typen MTM (MultiTaskMachining), dvs avancerade svarvar. Det digra postbiblioteket postprocessorer består nu av mer än 1500 unika individer som anpassats för mer än 75 olika maskinfabrikat. Varje postprocessor har skräddarsytts till att möta de krav och behov som ställts av respektive maskintillverkare med hänsyn taget även till mer kundspecifika önskemål. Denna milstolpe visar en klar och tydlig trend att verkstadsföretagen fortsätter investera i mer komplexa maskiner med flera axlar, verktygsbärare och spindlar för att uppnå högre produktivitet och få möjlighet att tillverka detaljer färdigt i en uppspänning. Gibbs’ MTM postprocessorer och GibbsCAM programvara – välkända för sitt ”verkstadsnära” arbetssätt – ger kunder med både swiss-maskiner (längdsvarv) och mer traditionella fleraxliga svarvar möjlighet att till fullo nyttja maskinernas kapacitet.

 

Gibbs har egen dedikerad personal anställd för att i nära samarbete med maskintillverkare göra research kring olika maskiner/styrsystem, och för utveckling av själva postprocessorerna. Denna verksamhet har lagt grunden för Gibbs framgångar inom CAM programmering av de svårare maskinerna. En avancerad MTM postprocessor kräver både mycket tid och särskild kompetens för att slutresultatet skall bli väl fungerande och produktivt för kunden. Denna typ av verksamhet bedrivs även hos den nordiska distributören Fructus Data AB i Stockholm.

 

MTM maskiner kräver att CAM programmet klarar programmering av komplexa detaljer med kombinerad fräsning och svarvning inuti ett begränsat arbetsutrymme i maskin, med hög kollisionsrisk. Därtill skall CAM programmet hantera specialoperationer såsom dockning, synkronisering av ingrepp, simultana rörelser, dubb, stödlager, detaljfångare med mera. Denna komplexitet, och behovet att optimera NC programmen för minskad produktionstid har drivit många kunder att välja GibbsCAM p.g.a att:

 

1) programmering och optimering går snabbare med GibbsCAM
2) programvaran klarar att kollisions-simulera alla typer av maskiner
3) dokumenterat väl fungerande postprocessorer och ett av världens största postbibliotek

 

“Våra postprocessor-utvecklare har omfattande kunskap inom alla typer av CNC maskiner, fräsar, svarvar och MTM-maskiner samt dessas styrsystem och tilläggsfunktioner, och våra kunder drar fördel av denna expertis när dom väljer GibbsCAM”, säger Robb Weinstein hos Gibbs. “Den höga kvaliten på våra MTM postprocessorer gör att kunderna blir produktiva snabbare. Man spiller helt enkelt mindre tid på i-driftsättning och kan istället snabbare fokusera på att höja sin produktiviet genom att nyttja styrkan i CAM programmet.”