Från och med 21 November är Jürgen Engelbrecht ny delägare i Dankab. Jürgens livslånga erfarenhet från branschen blir en stor tillgång för Dankab och en katalysator för utvecklingen i företaget säger Johan Rydström som sedan 2001 drivit rörelsen tillsammans med Fredrik Mellander som nu lämnar Dankab och går i pension. Dankab Verktygsmaskiner AB är framför allt känt för sina märkmaskiner för identifiering och spårbarhet men har dessutom många andra välkända fabrikat som FIBRO rundbord och portaler, RUEZ spånhanterings- och filterutrusningar och ELB-aba slipmaskiner.

För ytterligare informationer:

Dankab Verktygsmaskiner AB

08-544 403 40

jurgen.engelbrecht@dankab.se

0708-580908