TerryWohlersFör att bli framgångsrik inom 3D är det viktigt att ta fram produkter med innovativ design som utnyttjar teknikens möjligheter. Det var en av de punkter som 3D-experten Terry Wohlers höll fram när han besökte Elmia Subcontractor på inbjudan av Swerea.

För Swerea är 3D ett koncernövergripande fokusområde. För att sprida kunskaperna inom området arrangerade Swerea, tillsammans med SVEAT och Elmia, en 3D-konferens på Elmia Subcontractor. Huvudtalare var Terry Wohlers som varje år tar fram Wohlers Report tillsammans med sitt team av medarbetare. Rapporten ses av många som den främsta källan till kunskap om utvecklingen inom 3D-teknik. Många deltagare samlades på konferensen där Terry Wohlers kunde berätta att intresset för additiv tillverkning är på ”all time high” och att tekniken nu börjar bli redo för att korsa nästa barriär och användas i stor utsträckning för serieproduktion. Redan i dag går en dryg tredjedel av alla detaljer som 3D-printas till slutprodukter – en siffra som har ökat kraftigt för varje år.

– Kommer det någonsin att bli 100 procent? frågade sig Terry Wohlers. Han svarade sedan själv att det förmodligen inte blir så, även om andelen 3D-printade detaljer som hamnar i slutprodukter kommer att fortsätta öka.

– För produkter som tas fram kanske du gör några få, eller till och med några hundra, prototyper men efter det så gör du tiotusentals eller miljontals färdiga produkter. Det är där marknadsmöjligheterna finns. Samtidigt går det heller inte att bara börja serieproducera vilken produkt som helst. Det gäller att ta tillvara den extrema friheten vid formgivningen som 3D-tekniken innebär.

– Om du använder samma design som du i dag har för konventionell tillverkning och går över till additiv tillverkning så kan du antagligen inte göra det affärsmässigt. Du måste verkligen göra en redesign där du tittar på att minska antalet delar av en produkt och att optimera topologi och strukturer för att minska materialåtgång och vikt. Gör du de sakerna så har du en chans.

Terry Wohlers deltog även på innovationsarenan Innodex under sitt besök på Elmia Subcontractor. Där pratade han bland annat om vad framtiden kan innebära.

– Det som är mest spännande är det som vi inte vet. Ingen förutsåg att vi skulle kunna spela upp filmer på våra telefoner eftersom man inte kunde få in videobanden i en telefon. Likadant är det med 3D. Något av det som ändå finns i tankevärldens redan i dag är mänskliga inre organ.

– Förmodligen kommer vi se sådana kroppsdelar bli 3D-printade under vår livstid.