Behov av ett fåtal exemplar av en avancerad detalj som ska tillverkas med speciellt hög precision? På Mikroverktyg i Södertälje är man specialister på denna typ av produktion.

Tryck här för att läsa artikeln