ST-32-Photo-1Det är alltid lockande att tala om framtidens produkter vid marknadsföringen av nyheter. Ibland är det dock befogat att använda sig av det här något utnötta begreppet. Solmasters nya, zinkfria hydraulolja ST 32 är absolut ett steg i rätt riktning mot framtidens hållbara samhälle.

 

 ”Det är inte nog att en produkt är miljöskonsam och trygg att använda. Den måste också fungera utan problem i både dagens och morgondagens maskiner. Goda exempel på detta är den nya generationens bearbetningsvätskor från Solmaster, CUT LE och CUT ST, som har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden. Nu får de sällskap av Solmasters nya egenutvecklade hydraulolja ST 32, som är precis en sådan unik nyhet”, konstaterar Pasi Korkkinen på Solmaster AB.

 

”Dagens täta hydraulsystem med höga arbetstryck ställer stora krav på de oljor som används, vilket är en svår utmaning för produktutvecklingen. Efter ett långt forskningsarbete har Solmaster nu fått fram en konkurrenskraftig produkt, som skall fungera utan problem under hård drift i flera års tid.”

 

Den zinkfria hydrauloljan ST 32 lämpar sig också för dim- och centralsmörjningssystem. Solmaster har lång erfarenhet av bearbetningsvätskor och oljor, vilket har varit till stor hjälp när nyheten tagits fram. Som grund används en lösningsmedelsfri, paraffinbaserad olja.

 

”ST 32 erbjuder en god smörjförmåga samtidigt som man lyckats minska inblandningen av luft i oljan. Vi rekommenderar att ST 32 i huvudsak används inomhus och i vissa enheter utomhus. Produkten innehåller inte zink, vilket minskar allergiriskerna vid hudkontakt och minskar miljöbelastningen.”

 

Solmaster är en privatägd tillverkare av industrikemikalier, som hör till de ledande nordiska företagen inom branschen. Produktutveckling och tillverkning sker vid koncernens två fabriker i Hollola och Lahtis i Finland. Bolaget består av två divisioner, Solmaster Chemicals och Solmaster Coatings, som producerar olika slags golv- och väggbeläggningar samt industrikemikalier för till exempel verkstads- och sågindustrin, byggbranschen, fastighetssektorn, transportföretag samt hushåll. En betydande del av produkterna är bionedbrytbara. Solmaster har ett eget dotterbolag i Sverige sedan år 2006 och produkterna säljs förutom i Finland också på närmarknaderna.

 

Mer information: www.solmaster.se, telefon 08-66 56 566