Haas_Kylvatska

Har du förberett dig så att du kan fylla din tomma kylvätsketank med en ny omgång skärvätska? Haas Automation har skapat en videoserie som tar upp kundernas vanligaste frågor och problem i samband med underhåll av kylvätska. I den andra delen i vår serie med fem avsnitt visar vi alla steg i rutinen för att ta fram en ny omgång kylvätska för verktygsmaskiner.