Barometerindikatorn steg 2,4 enheter till 103,2 i augusti, från 100,8 i juli. Den ligger därmed på sin högsta nivå sedan februari i år. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 5,1 enheter och stod för merparten av uppgången. Även indikatorn för den privata tjänstesektorn ökade ett par enheter i augusti. Indikatorerna för detaljhandel och hushåll backade däremot 3,2 respektive 2,7 enheter, medan konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade marginellt.

IndexTabell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Små förändringar i sysselsättningen

 

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 5,1 enheter i augusti och ligger återigen påtagligt över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av färdigvarulagren blev mer positiv, bedömningen av orderstockens storlek blev mindre negativ och produktionsplanerna justerades upp.

 

Läs hela Konjunkturbarometern på www.konj.se

 

För ytterligare information kontakta:

Roger Knudsen, chef för Konjunkturbarometern 08-453 59 06

Maria Billstam, Uppdrag, metoder och urval 08-453 59 04

Sarah Hegardt Grant, informationschef 08-453 59 11