schunk_web

 

EGP-25-SpeedDet mekatroniska gripdonet SCHUNK EGP 25-speed är det minsta gripdonet på marknaden med integrerad elektronik. Dessutom är EGP 25-speed även det snabbaste med bara 0.03 sekunder för att stängning vid slaglängd 3 mm. 

 

EGP 25-speed väger bara 100 gram men har en gripkraft på f 7 N. Gripdonet lämpar sig för gripdetaljer som väger upp till 35 gram med friktionsgrepp. Med formgrepp kan lasten ökas något. Gripdonet drivs av en underhållsfri servomotor i kombination med en effektiv kryssrullestyrning.

 

Avgörande delar av mekaniken i EGP används redan idag i de pneumatiska gripdonen, exempelvis MPG-plus vilket innebär att konstruktionen är beprövad och mycket tillförlitlig. Just kompatibiliteten med det pneumatiska gripdonet MPG-plus gör att övergången från pneumatik till elektriskt drivna gripdon aldrig har varit enklare.

 

För mer information vänligen kontakta

Tomas Berg

Product Sales Manager Gripping Systems

Tel. 08-554 421 00 Fax 08-554 421 01

tomas.berg@se.schunk.com

www.se.schunk.com