1406_SvenskaLeanprisetAP&T är i final i Svenska Leanpriset 2014. Tävlingen som arrangeras av föreningen Lean Forum, syftar till att lyfta fram förebilder som kan inspirera och driva på utvecklingen av Lean i Sverige. Vinnaren utses 30 september.

 

“Det är fantastiskt roligt att vara i final. Det är en bekräftelse på att det vi lärt oss genom att arbeta med lean kan vara värdefullt även för andra. Dessutom ger det oss själva bränsle att öka ansträngningarna för att bli ännu bättre. Att lära ut och lära av andra har varit mycket viktigt för vår utveckling och nomineringen ökar möjligheten till fortsatt utbyte” säger Jan Jeremiasson, ansvarig för produktion och inköp på AP&T.

 

Bakom nomineringen ligger ett långvarigt och systematiskt leanarbete som lett till stora förbättringar inom olika delar av organisationen, inte minst när det gäller ledtider, leveranssäkerhet och produktivitet.

 

“Uppföljningen sker med målstyrning för att utveckla ett förändrat ledarskap. Genom att förändra arbetssättet har vi startat en kulturförändring. Vi upplever att hela organisationen rör sig i gemensam och rätt riktning” säger Jan Jeremiasson.

 

Syftet med Svenska Leanpriset är att lyfta fram förebilder som kan inspirera andra och därigenom driva på Lean-utvecklingen ytterligare i Sverige. Målsättningen är att kunna visa upp ett Lean-arbete som andra kan lära av. Fokus ska inte ligga på teknik och verktyg utan på själva Lean-tänkandet.

 

Tryck här för resterande finalister