Nolato

Sedan Nolato Gota i Götene installerade Smart Frame och Smart Gate till en av sina a rbetsstationer för två år sedan har man inte haft en enda reklamation på det momentet. Det som tidigare var ett tidskrävande och kostsamt problem för Nolato Gota eliminerades helt.

Tryck här för att läsa artikeln