Mazak

I Mazaks fabrik i Worcester, som är en av koncernens tio till-verkningsenheter världen över, utnyttjar man till fullo fördelen att även ha lasermaskiner för plåtbearbetning i sitt produkt-ledtider.

 

Tryck här för att läsa artikeln