svets

Valet av termisk skärmetod för att bearbeta metalliska material är en process som kräver eftertanke. Toleranser, snittkvalitet, skärekonomi och automatisering är en del av alla fak- torer som påverkar det slutgiltiga valet. Det säger Bo Williamsson, applikationsansvarig på AGA, som på Elmia Svets och Fogningsteknik ska prata om hur man ska tänka i valet av skärprocess, speciellt när det kommer till höghållfast stål. 

Tryck här för att läsa hela artiklen