Brightline

“BrightLine fiber funktionen”gör TruLaser 5030 fiber med sin 5-kilowatt fastkroppslaser till en 2D lasermaskin för alla ändamål.

Tryck här för att läsa hela artikeln