BM-Svets

Friktionssvetsning är också lämpligt att använda för sammanfogning av komponenter av olika material.Fungerar också bra vid belagda plåtar (t ex med zink eller färg), eftersom ingen elektrisk kontakt behövs för svets- processen. Metoden ger också god repeterbarhet samt en exakt styrning av parametrarna, vilket ger en hög kvalitet på svetsfogen. Inget svetssprut, rök eller strålning skapas vid svetsningen.

Tryck här för att läsa hela artiklen