Elmia

 

Äntligen uppåt! När den trettionde versionen av underleverantörsmässan Elmia Subcontractor genomfördes i november var tonläget betydligt mer optimistiskt både för Sverige och Europa än vid samma tillfälle 2012. Men många svenska företag är tveksamma till möjligheterna att etablera sig utomlands, och många har en oklar bild av de olika exportstöd som finns.