Byggnadssmide

Idén var bra och växte till sig, och utvecklades med tiden till de tre ben Erik Andersson byggnadssmide idag står på