Sandvik-Coromant-DHM Sandvik-Coromant-DHM-AC

Sandvik Coromant UK har flyttat företagets globala applikationscenter för bearbetning av långa hål (DHM) från Cirencester till huvudkontoret i Halesowen, West Midlands. Flytten centraliserar företagets verksamhet för bearbetning av långa hål med sikte på kunder som är i behov av bredare bearbetningslösningar.Från och med nu kan man leverera lösningar på mer omfattande krav från en och samma plats.

Det flyttade applikationscentret kommer att fokusera på utveckling av nya och innovativa bearbetningsprocesser för långa hål åt kunder i branscher som kraftgenerering, flygindustri och energiutvinning. Anläggningen kommer också att bistå maskintillverkare, forskningsinstitut och universitet som vill utföra skärtester på specifika material eller komponenter.

Imponerande kapacitet

Applikationscentret för bearbetning av långa hål i Halesowen har en speciell långhålsborrmaskin som kan användas för invändig profiluppborrning och uppborrning av kammare. Den har kapacitet för 600 gånger 2500 mm (detaljdiameter efter längd) och kan tillverka hål från 10 till 150 mm i diameter – uppborrade till max. 300 mm diameter. För att hjälpa applikationscentret att utveckla robusta, tillförlitliga processer har maskinen också ett antal sensorer. De loggför parametrar, t.ex. spindelns vridmomentsbelastning, skärvätskevolym, skärvätsketryck, axialtryck och vibrationer. Med den här informationen kan man fatta beslut om processparametrar och verktygsuppsättningar baserat på vetenskaplig information.

En av de tydligaste trenderna inom DHM är behovet av att anpassa bearbetningen till vanliga fleroperationsmaskinplattformar. I dagsläget måste bearbetning av långa hål utföras på en separat maskin med en särskild konfiguration, vilket gör att man behöver extra tid och följaktligen även medför extra kostnader. Bland de som för närvarande arbetar med Sandvik Coromant för att driva det här området framåt märks WFL Millturn Technologies och maskinavdelningen hos Precision Technologies Group (PTG).

Pågående innovationer

Innovationer inom bearbetning av långa hål är prioriterade inom Sandvik Coromant. Bara under de senaste sex månaderna har företaget marknadsfört ett antal förbättringar av sin DHM-portfölj. Bland annat en ny skärgeometri för uppborrning, en ny skärsort för skiving och standardleverans av borr som tidigare varit speciallösningar. Dessutom planeras en större produktlansering under 2014.

”Komponenter med långa hål blir allt mer komplicerade och kräver nya produkter och lösningar för ytterligare arbetssteg som för närvarande inte finns på marknaden”, förklarar Mike Walker, Global Business Development Manager för bearbetning av långa hål. ”Därför vänder sig kunderna till oss för hjälp inom fyra huvudområden som utgör kärnverksamheten vid applikationscentret: kundprojekt och teknisk support, produktutveckling, applikationsutveckling samt produkt- och applikationsutbildning. Alla dessa fyra områden hänger ihop och ger kunden ett komplett lösningspaket som förstärks ytterligare genom vår flytt till Halesowen.” 

Mer information finns på webbplatsen www.sandvik.coromant.com/se