VeidekkeSvenska Euromining och Veidekke Entreprenad (region Tunnel & Bergrum) hargemensamt tagit hem en stororder från LKAB med ett totalt ordervärde på ca 500 mkr SEK. Avtalet löper under 3 år, varav ca 200 mkr utgör en option som avropas i steg.

 

Veidekke och Euromining kommer att bilda ett gemensamt bolag med uppgift att utveckla Vitåforsgruvan i Malmberget. Projektet omfattar ort drivning, d v satt skapa tunnlar inför malmbrytningen. Tunneldrivningen beräknas omfatta ca 34 800 m på tre år. Arbetet påbörjas efter årsskiftet.

 

Samarbetet mellan Euromining och Veidekke baseras på företagens långa erfarenhet inom branschen samt starka likheter vad gäller värdegrund och synpå kvalitet, miljö, säkerhet samt involverande arbetsprocesser. Projektetgenomförs därför under ledordet ”värdeskapande samverkan”.

 

– Detta är en ”strategisk affär” för Veidekke och markerar våra långsiktigaambitioner när det gäller gruvindustrin, säger Per Brinck,Affärsområdeschef på Veidekke Entreprenad AB.

 

Så väl Euromining som Veidekke uttrycker stor uppskattning över attsamarbetet med LKAB utvidgas och betonar företagens beslut att samverka iett gemensamt bolag.

 

“Euromining har sedan lång tid tillbaka ett nära och framgångsriktsamarbete med LKAB och vi sätter värde på att vi fått fortsatt förtroende.Genom den nya samarbetsformen med en av de stora i branschen,Veidekke blir vi ännu starkare inför framtiden, säger Ulf Carlzon, VD förEuromining som också betonar affärens strategiska betydelse” avslutar Per

 

För mer information:

Ulf Carlzon, VD Euromining, tfn 070-437 85 24

Per Brinck, AO chef, Veidekke Entreprenad, tfn 070-600 05 81

Filip Wulkan, Projektchef, tfn 070-348 61 59

Rikard Dahlström, Arbetschef, tfn 070-292 02 42