EMO-Miljö

 

 

 

Att ta hänsyn till miljö i verkstaden ger effekter på olika nivåer. Direkt påverkas de som arbetar med maskinerna och även arbetsresultatet, indirekt påverkas vår miljö i stort. Att industrimiljön präglas av smuts, buller och dålig luft är en svår stämpel att tvätta bort, men många anstränger sig. På Emo besöker vi fyra svenska företag som bygger sin affärsidé runt just detta.