OSP-P300SStenbergs erbjuder nu ett helt nytt styrsystem för OKUMA-svarvar (OSP-P300-L), fleroperationsmaskiner (-M) och flerfunktionsmaskiner (-S). Den nya generationens styrsystem sparar tid och underlättar ar- betet avsevärt vid programmering och riggning. Det ger utmärkta förutsättningar för ytterligare innovationer, effektiv produktion och nöjda kunder.

OKUMA kallar systemet Easy-to-Operate Control. Placeringen av bildskärmsme- nyer för datainmatning och visualisering, liksom tangentbordslayouten på manöver- panelen har anpassats för att stödja ett arbetsflödesorienterat inmatningssätt. Antalet inmatningar kan därmed reduceras med upp till 50% jämfört med traditionella, mer funktionsorienterade metoder, vid riggning och programmering.

Även den integrerade databasen för upp till 9 999 verktyg, inklusive arbetsstycken, teknologi och chuck bidrar till att underlätta arbetet och till att ge betydande tids- besparingar. Vid inmatningen av nya uppgifter kan operatören definiera verktygens geometri direkt i styrsystemet eller importera STL-filer.

OSP-P300 använder Windows och parallellt med detta ett eget operativsystem i realtid för självständig styrning av maskinfunktionerna. Operatören kan använda Windows-applikationer och utbyta data med OKUMA OSP-P300. En API (Appli- cation Programming Interface) och makroprogrammering med VBA (Visual Basic for Application) ger operatören åtkomst till all in- och utdata i systemet.

Styrningen har PC-gränssnitt, vilket ger otaliga kommunikationsmöjligheter. OKUMA OSP-P300 har en stor LCD pekskärm som möjliggör bekväm inmat- ning och visning av data och grafik.

Antikollisionssystemet CAS bidrar också till att förkorta riggningstiderna och öka tillgängligheten. Bland annat kan varje ytmodell bestå av upp till 99 999 trianglar, vilket märkbart förbättrar detaljåtergivningen i simuleringar.

OKUMA har sedan 1963 utvecklat maskin- och styrsystem enligt ”Single Source” filosofin, vilket innebär att det egenutvecklade styrsystemet till hundra procent harmoniserar med maskinkomponenter och elektronik. Med OSP-P300 erbjuder OKUMA ännu en generation styrsystem som gör hantering och användning enk- lare, snabbare och säkrare.

För mer information, vänligen kontakta Göran Johansson, 036-30 44 05, goran.johansson@stenbergs.se