Salva_Bock

 

I värmländska Töcksfors, med bara ett par gränshandelskomplex mellan sig och Norge, finns Wermland Mechanics, Wermech kallat. Här finns en omfattande plåtverksamhet och en heltäckande maskinpark.