EMO-Verktyg

Verktygssidan var som vanligt rikt representerad på EMO-mässan i Hannover. ”Alla” vardär med ambitionen att flytta fram sina positioner inom ramen för mässtemat ”Intelligencein Production”. Och intresset från besökarna var det heller inget fel på – tidvis stor trängsel imontrarna i letandet efter nya innovationer.Nyhetsmässigt kan man konstatera att det är full fart på utvecklingsavdelningarna världenrunt även om mycket handlar om vidareutveckling och förbättringar av etablerade verktygskonceptoch tekniker, men visst fanns det också riktiga nyheter.