EMO_Mat

 

Bland Emos utställare av mätutrustning kunde man konstatera att det blir allt närmare mellan mätmaskiner och verktygsmaskiner, både funktionellt och rent fysiskt. Dessutom blir maskinerna mångsidigare och får möjlighet att mäta enligt olika metoder.