BilligareMedGängadeHål_i_StälletFörPånitadMutter

 

Wermlands Tunnplåt AB ligger i Torsby, 10 mil från Karlstad och tre mil från Norge. På yta när det en av många verkstadsindustrier som i mångt och mycket påminner om varandra.Men här finns spännande historier och problemlösningar att ta del av. Aktuell Produktion hälsade på en dag i september för att kolla.