Fiat-awardSKF har fått det prestigefyllda Fiat Qualitas Award som bästa kvalitetsleverantör. Fiat Qualitas Award delas ut till Fiats bästa leverantörer och ger ett erkännande till företag som starkt bidragit till att öka kvalite och värde till Fiats  fordonsutveckling.

Tryggve Sthen, President, SKF Automotive, säger: ”Detta är en mycket prestigefylld utmärkelse. Det är verkligen inspirerande och visar att vi levererar rätt värde. Vårt samarbete går tillbaka mer än hundra år i tiden och det bygger på tillit och delade erfarenheter. Ett ytterligare bevis på vårt starka samarbete, utöver den här utmärkelsen, är det avtal som nyligen träffades om att leverera produkter till Fiats nya plattform X-UV.”

SKF utsågs nyligen till att leverera SKF hjullagerenheter till fram- och bakhjulen i fyra olika Fiat- och Jeepmodeller på den nya plattformen X-UV. Avtalen förväntas tillsammans vara värda cirka 1 miljard kronor.

Kvalitetsutmärkelsen och affärsavtalen innebär ett erkännande från Fiat av SKFs kunskap när det gäller att utveckla lösningar med optimala prestanda och den kvalitet som krävs för varje fordonsmodell. En annan uppskattad nyckelfaktor är SKFs lokala närvaro och support både vad gäller teknik och tillverkning med en stark global verksamhet. Dessa egenskaper är grunden för att det här samarbetet ska fortsätta att växa och för utvecklingen av både nyskapande och energieffektiva lösningar.
Tillverkningen av hjullagerenheterna startar i slutet av 2014 vid SKFs fabrik i Airasca i Italien, och 2016 utökas den till SKFs fabrik i Cajamar i Brasilien.