CAD-QCad-Q och EG engineering tecknar exklusivt samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Cad-Qs kunder får exklusiv tillgång till den breda kompetens och erfarenhet som EG engineering har inom simulering och beräkning baserad på Autodesks produkter (Inventor FEM, Simulation CFD samt Simulation Mechanical). Därmed kan Cad-Q erbjuda en bredare och ännu mer komplett lösning för kundernas ingenjörsverksamhet genom att inkludera simuleringsexpertis i sitt Lean Engineeringerbjudande.

 

-Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder bättre stöd i deras test- och valideringsfaser så att de kan  utvärdera olika designalternativ.  Det känns tryggt att ha EG engineering med som partner med tanke på deras höga kompetens inom simuleringsområdet och inom de tillämpningar som baseras på Autodesks teknologi, säger Jens Kollserud, affärsområdesansvarig Industri, Cad-Q.

 

– Vi brinner verkligen för simulering och är övertygade om att samarbetet kommer att innebära att vi kan hjälpa fler företag att optimera sina produkter och utvecklingsprocesser. Från kylanalyser av
elektronik, ventilationssimulering inom bygg och fastighet och självklart hållfasthet inom all maskinindustri. Jag ser verkligen fram emot en spännande framtid med Cad-Q! säger Sven Eriksson, EG engineering.

 

Simulering är ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa verkligheten i en virtuell miljö, med CAD-modellen i centrum. Man kan säga att man skapar en digital prototyp där man kan placera ut mätgivare i efterhand och visualisera på ett sätt så att alla förstår. Syftet är att användaren lättare ska kunna dra slutsatser om hur det blir i verkligheten, långt innan konstruktionen är klar.

 

Cad-Qs kunder kommer att bjudas in till seminarier och webbvisningar där de kan se hur digital simulering kan spara kostnader och kortar ledtider. För mer information se www.cad-q.se/nyheter.

 

För ytterligare information kontakta:
Jens Kollserud, affärsområdesansvarig Industri, Cad-Q
Tel: +46 40 680 57 46, e-mail: jens.kollserud@cad-q.se