KTH

 

Vibrationer är ett återkommande problem inom skärande bearbetning och ger upphovtill lägre produktivitet men också kortare verktygslivslängd och sämre ytkvalitet. I de fallproblemenhärrör till verktyget har dämpade verktygshållare blivit en framgångsrik metod,framförallt vid långa överhäng, att reducera uppkomna vibrationer.Ett nyligen uppstartat utvecklingsprojekt som finansieras med EU-pengar baseras på enhelt ny och innovativ beläggningsteknik. Förhoppningarna är stora att kunna minimeravibrationernahos skärverktyg och till en avsevärt lägre kostnad än idag.