GloiabGloi AB har utvecklat ett laserbaserat mät- och uppriktningssystem för roterandemaskiner som bygger på att sensorerna trådlöst via Bluetooth kommunicerar med iPhone och iPad och en för mätapplikationen avsedd app.

 

Sensorerna appliceras på den roterande maskinens axlar eller koppling. På en iPad laddar manner en app från Appstore som steg för steg visar mät och uppriktningsproceduren.Där man mäter axlarnas inbördes centrumförskjuting och vinkelfel med en noggranhet på0,001mm. När mätningen är klar genereras automatiskt en rapport i pdf format. Maila,skriv ut, molntjänster, foto, videoklipp mm. direkt från mätplatsen

 

Detta ett stort kliv framåt när det gäller utveckling av mätsystem och genom attanvända en gemensam plattform som iPhone/ iPad till en mängd olika mätsystemså minskas utvecklings och produktionskostnader betydligt.En iPad eller iPhone vet alla hur den fungerar och den kostar i många fall bara en tiondel ijämförelse med en specialbyggd avläsningsenhet eller industridator och som inte hellerär i närheten av den prestanda och möjligheter som en iPad ger.

 

För mer information:made-for-ipad-iphone-85028997

Nils Andersson, +46705-62 44 11 nils@gloi.se

Oscar Lindberg, VD +46736-26 57 89