SPV Spintecs fräsmembran, det så kallade “plusmembranet” motverkar vibrationer vid tuffare fräsning. Något som ger en längre livslängd på verktyget och i sin tur skapar en bättre totalekonomi.